Kelime Açıklama
EVRİM Evrim, yirmiden fazla kelime ve tâbir yerine kullanılmaktadır. Bunların her birisinin ifade ettiği mana farklıdır. Yani bunların içerisinde kanun şeklinde olanlar da vardır. Ateizme dayalı felsefî görüşler de. Evrim nasıl tarif edilmektedir? Evrim kelimesi; başkalaşma, farklılaşma, kademeli olarak gelişme, değişme ve ilerleme gibi aralarında değişik farklar bulunan pek çok kelime, tâbir ve deyim yerine kullanılmaktadır. Evrimin yerine kullanılan tâbirlerden bazıları: Tekâmül, istihale, tahavvül, tebdil, tebeddül, tağyir, tegayyür, terakki, sudur, zuhur, tecdid, ontojeni, filojeni, evolüsyon v.s. Biyolojik anlamda evrim, canlı gruplarının özelliklerinde kuşaklar boyunca meydana gelen değişimleri ifade eder. Bu görüşe göre canlılarda meydana gelen bu değişimler seçilim yoluyla canlıları türleşmeye kadar götürebileceğini iddia edilmektedir. Bu ise ilmi dayanağı olmayan felsefi bir görüştür.
TEKÂMÜL Tekâmül, bir şeyin kemale ermesi olgun ve mükemmel hale gelmesidir. Meselâ bir elma çekirdeğinin; filiz, fidan ve meyveli ağaç hâline gelişi kademeli değişimin bir ifadesidir. Aynı şekilde; bir insan embriyosunun; zigottan itibaren gelişerek, çok hücreli embriyo, bebek, çocuk, genç ve yetişkin safhaları da kademeli gelişmenin bir başka örneğidir. Bu manada bütün canlılar her an değişme, başkalaşma ve farklılaşma kanunlarına tâbidirler.
TEBEDDÜL Tebeddül; bedel olma, birinin yerine geçmedir. Mesela ağacın çiçeği, meyveye tebeddül eder. Yeşil yapraklar güz mevsiminde sarıya tebeddül eder. Yeryüzünün ilkbahardaki yeşil örtüsü, sonbaharda sarıya tebeddül ettirilir.
Getir