İslâm dini bilimle çatışmaz. “Din ayrı bilim ayrıdır” düşüncesi pozitivist felsefenin ürünüdür. Başka bir ifade ile bilimin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavgada İslâm medeniyetinin yeri yoktur. Çünkü bilimlerin konusu Allah’ın Kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır. Kur’an ise, Allah’ın Kelam sıfatının eseridir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine, Kur’an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadisin, İslâm dininin ilme ve ilim adamına büyük önem verdiğini açıkça göstermektedir.

Harran ve Üsküdar üniversitelerinin öncülüğünde, 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihlerinde, Şanlıurfa’da,   I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi gerçekleştirilmiştir. Yaratılışın konu edildiği kongre bilim tarihinde bir ilk olmuştur.  Seri halinde planlanan bu kongrelerin ikincisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. İnsanın ve kâinatın mahiyetini ve yaratılışını daha iyi anlamada bu kongrelerin bilim camiasında yeni ufuklar açacağı ümit edilmektedir.

top