Organizing Committee

 • Prof. Dr. Adem TATLI (Dumlupınar Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL (Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU (Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Fatih SATIL (Balıkesir Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü)
 • Prof. Dr. Hasan AKAN (Harran Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ (Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN (Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Mehmet ZELKA (Üsküdar Üniversitesi, Rektör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN (Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Naci İSPİR (Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN (Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)
 • Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU (Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Sinan ÖGE (Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı)
top